Close
Tìm kiếm
Filters

[Bảng Giá 3M] Đầu Cáp Ngầm Trung Thế Trong Nhà Mới

14 Tháng Chín 2023

[Bảng Giá 3M] Đầu Cáp Ngầm Trung Thế Trong Nhà Mới Cập Nhật Thông Tin Chi Tiết. Nhà Phân Phối Các Loại Tủ Điện, Thiết Bị Điện, Máy Biến Áp, Vật Tư Lưới Điện Uy Tín.

Cung Cấp Các Loại Vật Tư Đầu Cáp, Sứ, Hộp Nối, Bộ Báo Sự Cố. Máy Biến Áp Dầu, Khô Hàn Quốc Tiêu Chuẩn. Thiết Bị Điện Trung Thế Đầy Đủ Các Thương Hiệu Nhập Khẩu Nguyên Chiếc.

Bảng Giá Đầu Cáp 3M Trung Thế - Loại Trong Nhà [Cập Nhật Mới Nhất]

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 3M - 24kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm²3MMHI 24kV - 1x3535760,000
2Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm²3MMHI 24kV - 1x5050760,000
3Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm²3MMHI 24kV - 1x70701,010,000
4Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm²3MMHI 24kV - 1x95951,020,000
5Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm²3MMHI 24kV - 1x1201201,040,000
6Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm²3MMHI 24kV - 1x1501501,150,000
7Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm²3MMHI 24kV - 1x1851851,160,000
8Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm²3MMHI 24kV - 1x2402401,200,000
9Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm²3MMHI 24kV - 1x3003001,240,000

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M - 24kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm²3MMHI 24kV - 3x35352,270,000
2Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm²3MMHI 24kV - 3x50502,270,000
3Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm²3MMHI 24kV - 3x70703,020,000
4Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm²3MMHI 24kV - 3x95953,050,000
5Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm²3MMHI 24kV - 3x1201203,110,000
6Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm²3MMHI 24kV - 3x1501503,440,000
7Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm²3MMHI 24kV - 3x1851853,480,000
8Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm²3MMHI 24kV - 3x2402403,570,000
9Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm²3MMHI 24kV - 3x3003003,710,000

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 3M - 35kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm²3MMHI 35kV - 1x3535LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
2Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm²3MMHI 35kV - 1x5050LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
3Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm²3MMHI 35kV - 1x7070LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
4Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm²3MMHI 35kV - 1x9595LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
5Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm²3MMHI 35kV - 1x120120LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
6Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm²3MMHI 35kV - 1x150150LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
7Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm²3MMHI 35kV - 1x185185LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
8Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm²3MMHI 35kV - 1x240240LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
9Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm²3MMHI 35kV - 1x300300LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)

 

Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M - 35kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm²3MMHI 35kV - 3x3535LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
2Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm²3MMHI 35kV - 3x5050LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
3Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm²3MMHI 35kV - 3x7070LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
4Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm²3MMHI 35kV - 3x9595LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
5Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm²3MMHI 35kV - 3x120120LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
6Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm²3MMHI 35kV - 3x150150LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
7Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm²3MMHI 35kV - 3x185185LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
8Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm²3MMHI 35kV - 3x240240LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)
9Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm²3MMHI 35kV - 3x300300LH: 0903 855 616 (Mr. Vân)

 

Bảng giá 3M: Đầu cáp trung thế co nguội 1 pha 24kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 35mm²3MQTII-4S-12-351C x 35930,000
2Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 50mm²3MQTII-4S-12-501C x 50930,000
3Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 70mm²3MQTII-4S-12-701C x 701,210,000
4Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 95mm²3MQTII-4S-12-951C x 951,220,000
5Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 120mm²3MQTII-4S-12-1201C x 1201,330,000
6Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 150mm²3MQTII-4S-12-1501C x 1501,330,000
7Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 185mm²3MQTII-4S-12-1851C x 1851,450,000
8Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 240mm²3MQTII-4S-12-2401C x 2401,730,000
9Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 300mm²3MQTII-4S-12-3001C x 3001,850,000
10Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 400mm²3MQTII-4S-12-4001C x 4002,890,000
11Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 500mm²3MQTII-4S-12-5001C x 5003,060,000
12Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 630mm²3MQTII-4S-12-6301C x 6303,180,000

 

Bảng giá đầu cáp 3M co nguội 3 pha 24kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 35mm²3MQTII-4S-32-353C x 353,980,000
2Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 50mm²3MQTII-4S-32-503C x 503,980,000
3Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 70mm²3MQTII-4S-32-703C x 704,330,000
4Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 95mm²3MQTII-4S-32-953C x 954,330,000
5Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 120mm²3MQTII-4S-32-1203C x 1204,970,000
6Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 150mm²3MQTII-4S-32-1503C x 1505,140,000
7Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 185mm²3MQTII-4S-32-1853C x 1855,370,000
8Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 240mm²3MQTII-4S-32-2403C x 2406,180,000
9Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 300mm²3MQTII-4S-32-3003C x 3006,290,000
10Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 400mm²3MQTII-4S-32-4003C x 4008,430,000
11Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 500mm²3MQTII-4S-32-5003C x 5008,780,000

 

Bảng giá đầu cáp co nguội 3M 1 pha 35kV trong nhà

STTTên Sản PhẩmThương HiệuMã HiệuTiết DiệnĐơn Giá Chưa VAT
1Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 35mm²3MQTII-6S-13-351C x 351,620,000
2Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 50mm²3MQTII-6S-13-501C x 501,620,000
3Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 70mm²3MQTII-6S-13-701C x 701,670,000
4Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 95mm²3MQTII-6S-13-951C x 951,670,000
5Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 120mm²3MQTII-6S-13-1201C x 1201,970,000
6Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 150mm²3MQTII-6S-13-1501C x 1502,030,000
7Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 185mm²3MQTII-6S-13-1851C x 1852,140,000
8Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 240mm²3MQTII-6S-13-2401C x 2402,260,000
9Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 300mm²3MQTII-6S-13-3001C x 3003,290,000
10Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 400mm²3MQTII-6S-13-4001C x 4003,410,000
11Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 500mm²3MQTII-6S-13-5001C x 5003,520,000
12Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 630mm²3MQTII-6S-13-6301C x 6303,630,000

 

EVN SAIGON hiện là đại lý chuyên cung cấp các loại đầu cáp 3M đủ loại - giá tốt. Để cập nhật bảng giá 3M chiết khấu cao cho từng sản phẩm - đáp ứng yêu cầu thi công, mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi:

Hotline / Zalo: 0903 855 616 (Mr. Vân) 

Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. Bạn vui lòng gọi số điện thoại để được tư vấn.

Chúng tôi cung cấp:

- Cáp trung thế treo 1-3 lõi, cách điện XLPE, không giáp với các điện áp 3.6/6 (7.2) kV, 6/10 (12) kV, 8.7/15 (17.5) kV, 12.7/22 (24) kV, 18/30 (36) kV, 20/35 (40.5) kV. Kí hiệu Cu/XLPE/PVC 1x-3x, viết tắt CXV/UnAr.

- Cáp trung thế ngầm 1 lõi, cách điện XLPE, giáp sợi nhôm với các điện áp 3.6/6 (7.2) kV, 6/10 (12) kV, 8.7/15 (17.5) kV, 12.7/22 (24) kV, 18/30 (36) kV, 20/35 (40.5) kV. Kí hiệu Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1x, viết tắt CXV/AWA.

Cung cấp đầu cáp cho Dự án với chính sách giá tốt và chiết khấu hấp dẫn. Cập nhật bảng giá đại lý dây cáp điện LS VINA mới nhất - CK cao cho Dự án....

Để lại bình luận của bạn