Close
Tìm kiếm
Filters

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
- Quy cách: Cu(Al)/XLPE(PVC)/PVC/ATA/PVC
- Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm
- Số lõi: 2
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
  + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 trở lên
   + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 trở lên
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC với cách điện PVC hoặc 90 oC với cách điện XLPE
- Đóng gói: Ru lô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Cáp cấp nguồn cho hòm công tơ có tính năng giảm tổn thất điện năng.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. 

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
- Quy cách: Cu(Al)/XLPE(PVC)/PVC/ATA/PVC
- Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm
- Số lõi: 2
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
  + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 trở lên
   + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 trở lên
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC với cách điện PVC hoặc 90 oC với cách điện XLPE
- Đóng gói: Ru lô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Cáp cấp nguồn cho hòm công tơ có tính năng giảm tổn thất điện năng.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. 

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*