Close
Tìm kiếm
Filters
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Nhà sản xuất: TÀI TRƯỜNG THÀNH
Mã SKU: C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi
Liên hệ
Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*