Close
Tìm kiếm
Filters
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG NHÔM, VỎ PVC.
Nhà sản xuất: TÀI TRƯỜNG THÀNH
Mã SKU: C/XLPE/DATA/PVC – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi.
Liên hệ
  • Cáp C/XLPE/DATA/PVC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0.6/1 kV, lắp đặt cố định.
  • Cáp C/XLPE/DATA/PVC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0.6/1 kV, lắp đặt cố định.
Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*