Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'cáp điện lực chậm cháy'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

CVV/FR... - 0,6/1kV - CÁP CHỐNG CHÁY,RUỘT ĐỒNG. GIÁP MICA, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC-FR

Cáp chống cháy CVV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình...
Liên hệ

CXV/DSTA/FR...-0,6/1kV & CXV/DATA/FR... - 0,6/1kV - CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC-FR

Cáp chống cháy CXV/DATA (DSTA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình...
Liên hệ

CXV/FR... - 0,6/1kV - CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC-FR

Cáp chống cháy CXV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình...
Liên hệ