Close
Tìm kiếm
Filters

Cáp điện lực hạ thế

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

CV - 0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

AV... - 06/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp điện lực AV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

CVV....0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC

Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Liên hệ

CVV...-300/500V - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC,VỎ PVC

Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 300/500 V, lắp đặt cố định
Liên hệ

AVV... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

Cáp AVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

CXV...-06/1kV CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ