Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'cáp điện lực hạ thế'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

AV... - 06/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp điện lực AV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

AVV/AWA...& AVV/SWA... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp AVV/AWA, AVV/SWA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Liên hệ

AVV/DSTA..& AVV/DATA... - 06/1kV- CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI BẢO VỆ VỎ PVC

Cáp AVV/DATA, AVV/DSTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

AXV... -0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

Cáp AXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

AXV/DSTA & AXV/DATA... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp AXV/DATA, AXV/DSTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

CV - 0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ