Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'cáp điều khiển'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

DVV... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỂU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC

Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Liên hệ

DVV/DSTA.... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Liên hệ

DVV/Sc... - 06/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ

DVV/Sc/DSTA... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU, GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ