Close
Tìm kiếm
Filters

Cáp điều khiển

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

DXV/DSTA...- 0,6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp điều khiển không có màn chắn chống nhiễu DXV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ

DVV/Sc/DSTA... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU, GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ

DVV/DSTA.... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Liên hệ

DXV/Sc/DSTA.... -0.6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ PVC

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ

DXV/Sc... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE,BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ

DXV... - 06/1kV - CÁP ĐIỀU KHỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DXV sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Liên hệ