Close
Tìm kiếm
Filters

Cáp Multilex

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Du-CV ...-0,6/1kV - CÁP DUPLEX 2 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp Du CV...- 06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

Tr CV... - 0,6/1kV - CÁP TRIPLEX 3 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp Tr CV...-06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Liên hệ

Qu CV...- 0,6/1kV - CÁP QUADRUPLEX 4 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC Qu CV...- 0,6/1kV - CÁP QUADRUPLEX 4 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp Qu CV...- 06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ