Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'cáp multilex'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

DK-CXV...-0,6/1kV - CÁP ĐIỆN KẾ 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, ,VỎ PVC

Cáp DK-CXV... - 0,6/1kV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Liên hệ

Du-CV ...-0,6/1kV - CÁP DUPLEX 2 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp Du CV...- 06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

Qu CV...- 0,6/1kV - CÁP QUADRUPLEX 4 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC Qu CV...- 0,6/1kV - CÁP QUADRUPLEX 4 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp Qu CV...- 06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

Tr CV... - 0,6/1kV - CÁP TRIPLEX 3 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp Tr CV...-06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Liên hệ