Close
Tìm kiếm
Filters

Cáp ngầm hạ thế CADI-SUN

Cáp ngầm hạ thế CADI-SUN phục vụ thi công cho Khu dân cư Nguyễn Tư Giản - Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0903 855 616
Website: dienthanhpho.vn

Cáp ngầm Cadisun

Chúng tôi là đại lý cấp 1 thương hiệu Cadisun phân phối các loại dây cáp điện Cadisun, cáp ngầm Cadisun, cáp ngầm DSTA giá tốt nhất, % chiết khấu cao. Báo giá dây cáp ngầm Cadisun mới nhất tháng 1/2020.

 

Cáp ngầm hạ thế CADI-SUN

 

Các sản phẩm cáp ngầm thương hiệu Cadisun chúng tôi cung cấp

– Cáp ngầm DSTA 2×1.5; 2×2,5; 2×4; 2×6; 2×10; 2×16; 2×25; 2×35; 2×50; 2×70; 2×95; 2×120; 2×150
– Cáp ngầm DSTA 3×1.5; 3×2.5; 3×4; 3×6; 3×10; 3×16; 3×25; 3×35; 3×50; 3×70; 3×95; 3×120; 3×150; 3×185; 3×240; 3×300; 3×400
– Cáp ngầm DSTA  3×2.5+1×1.5; 3×4+1×2.5; 3×6+1×4;  3×10+1×6; 3×16+1×10; 3×25+1×16; 3×35+1×16;  3×35+1×25; 3×50+1×25; 3×50+1×35; 3×70+1×35; 3×70+1×50; 3×95+1×50; 3×95+1×70; 3×120+1×70; 3×120+1×95; 3×150+1×70; 3×150+1×95;  3×150+1×120;  3×185+1×95; 3×185+1×120; 3×185+1×150; 3×240+1×120;  3×240+1×150; 3×240+1×185; 3×300+1×150; 3×300+1×185; 3×300+1×240
– Cáp ngầm DSTA 4×1.5; 4×2.5; 4×10; 4×16; 4×25; 4×35; 4×50; 4×70; 4×95; 4×120; 4×150; 4×185; 4×240; 4×300; 4×400

 

Cáp ngầm hạ thế CADI-SUN

 

Cáp ngầm hạ thế CADI-SUN

Cáp ngầm hạ thế CADI-SUN