Close
Tìm kiếm
Filters

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5064/SĐ1, TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1
Tổng quan
- Quy cách: As/PVC
- Ruột dẫn: Nhôm và thép mạ kẽm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn cấp 2.
- Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 400 mm2
- Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 204 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
- Đóng gói: Rulô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải điện năng, tần số công nghiệp, lắp đặt trên không.

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5064/SĐ1, TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1
Tổng quan
- Quy cách: As/PVC
- Ruột dẫn: Nhôm và thép mạ kẽm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn cấp 2.
- Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 400 mm2
- Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 204 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
- Đóng gói: Rulô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải điện năng, tần số công nghiệp, lắp đặt trên không.

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*