Close
Tìm kiếm
Filters

Cáp trung thế

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Cáp trung thế c(a)/xlpe/pvc(hdpe) – 18/30(36)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.
Liên hệ

Cáp trung thế c(a)/xlpe/pvc(hdpe) – 12/20(24)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.
Liên hệ

Cáp trung thế as/xlpe/pvc(hdpe) - 18/30(36)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.
Liên hệ

Cáp trung thế as/xlpe/pvc(hdpe) - 12/20(24)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE
Liên hệ

Cáp trung thế cx - ax

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE.
Liên hệ

Cáp trung thế acx

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE.
Liên hệ

Cáp trung thế