Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'cáp trung thế'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng, không giáp

C(A)XV/CTS-W 1X? - 3.6/6 (7.2)KV
Liên hệ

Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép

DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x? - 3.6/6 (7.2)kV
Liên hệ

Cáp trung thế acx

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE.
Liên hệ

Cáp trung thế as/xlpe/pvc(hdpe) - 12/20(24)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE
Liên hệ

Cáp trung thế as/xlpe/pvc(hdpe) - 18/30(36)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.
Liên hệ

Cáp trung thế c(a)/xlpe/pvc(hdpe) – 12/20(24)kv

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.
Liên hệ