Close
Tìm kiếm
Filters
CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE.
Nhà sản xuất: TÀI TRƯỜNG THÀNH
Mã SKU: ACX – 12.7/22(24)KV.
Liên hệ
  • Cáp ACX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 12.7/22(24) kV, tần số 50Hz, lắp đặt trên cột.
  • Cáp ACX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 12.7/22(24) kV, tần số 50Hz, lắp đặt trên cột.
Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*