Close
Tìm kiếm
Filters
CÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.
Nhà sản xuất: TÀI TRƯỜNG THÀNH
Mã SKU: C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 12/20(24)KV.
Liên hệ
  • Cáp C(A)/XLPE/PVC(HDPE) dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 12/20(24) kV, tần số 50Hz, lắp đặt trên cột.
  • Cáp C(A)/XLPE/PVC(HDPE) dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 12/20(24) kV, tần số 50Hz, lắp đặt trên cột.
Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*