Close
Tìm kiếm
Filters

Cáp vặn xoắn hạ thế

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

LV-ABC 3x..+1x...-0,,6/1kV - RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Liên hệ

LV-ABC 4x...- 0,6/1kV - CÁP VẶN XOẮN RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XPLPE

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Liên hệ

LV-ABC 3x... - 0,6/1kV - CÁP VẶN XOẮN RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Liên hệ

LV-ABC 2x...-0,6/1kV - CÁP VẶN XOẮN RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Liên hệ