ĐẦU CÁP-HỘP NỐI 3M

Đầu Cáp Tplug Elbow 3m 24kV 35kV 630A 3M|CEET|ELCON|DENSON|ELASTIMOLD|ABB|RAYCHEM

Các sản phẩm đầu cáp hộp nối trung thế - hạ thế của 3M Mỹ như sau (Đầu Cáp Tplug Elbow 3m):

 Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x35.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x50.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x70.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x95

. Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x120.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x150.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x185.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x240.

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x300

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x400

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x500

Hộp đầu cáp co rút nguội 3M 6kV ngoài trời tiết diện 3x630

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x35

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x50

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x70

Hộp nối cáp 3M co rút nguội

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x95

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x120

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x150

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x185

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x240

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 3 pha ngoài trời 3x300

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 1 pha ngoài trời 1x400

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 1 pha ngoài trời 1x500

Hộp nối cáp 3M co rút nguội 24kV 1 pha ngoài trời 1x630

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x50

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x70

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x95

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x120

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x150

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x185

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x240

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x300

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x240

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 3x300

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 1x400

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 1x500

Đầu cáp 3M co nguội 7,2kV trong nhà tiết diện 1x630

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x35 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x50 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x70 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x95 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x120 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x150 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x185 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 3x240 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 1x300 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 1x400 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 1x500 3M

Đầu cáp 10/12kV co rút nguội trong nhà/ngoài trời 1x630 3M

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x50

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x70

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x95

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x120

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x150

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x185

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 3x240

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 1x300

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 1x400

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 1x500

Hộp đầu nối cáp 22kV 3M co nguội ngoài trời/trong nhà 1x630

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x50 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x70 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x95 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x120 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x150 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x185 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x240 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 3x300 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 1x400 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 1x500 của 3M

Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV tiết diện 1x630 của 3M

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x50

 Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x70

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x95

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x120

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x150

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x185

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 3x240

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 1x300

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 1x400

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 1x500

Đầu cáp 3M 35kV trong nhà/ngoài trời co rút nguội tiết diện 1x630

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x50

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x70

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x95

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x120

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x150

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x185

Đầu cáp co nóng 3M 24kV tiết diện 3x240

Hộp nối ngầm 3M 24kV tiết diện 3x120

Hộp nối ngầm 3M 24kV tiết diện 3x240

Hộp nối ngầm 3M 24kV tiết diện 3x300

Đầu nối cáp ngầm 24kV tiết diện 3x95 của 3M

Đầu nối cáp ngầm 24kV tiết diện 3x120 của 3M

Đầu nối cáp ngầm 24kV tiết diện 3x185 của 3M

Đầu nối cáp ngầm 24kV tiết diện 3x240 của 3M

Hộp nối cáp ngầm 3M 35kV tiết diện 3x70

Hộp nối cáp ngầm 3M 35kV tiết diện 3x150

Hộp nối cáp ngầm 3M 35kV tiết diện 3x240

Hộp nối cáp ngầm 3M 35kV tiết diện 3x300

Hộp nối cáp thẳng 24kV 3M 3x50

Hộp nối cáp thẳng 24kV 3M 3x70

Hộp nối cáp thẳng 24kV 3M 3x95

Hộp nối cáp thẳng 24kV 3M 3x120

Hộp nối cáp thẳng 24kV 3M 3x240

Hộp nối cáp co nguội 24kV 3x240

Hộp nối cáp co nguội 24kV 3x95

Hộp nối cáp co nguội 24kV 3x120

Hộp nối cáp co nguội 24kV 3x150

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV tiết diện 3x50+1x70

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV tiết diện 3x25+1x50

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV tiết diện 3x120+1x185

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV tiết diện 3x150+1x240

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV tiết diện 3x50+1x70

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV 4x50

Đầu cáp hạ thế loại co nhiệt 0,6/1kV 4x300

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 3x50+1x70

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 3x25+1x50

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 3x120+1x185

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 4x70
Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 4x120

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 4x240

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M 0,6/1kV 4x300

Đầu cáp Tplug và elbow dùng cho tủ RMU 24kV

Đầu tplug 3M 24kV tiết diện 3x240 dùng cho tủ RMU

Đầu tplug 3M 24kV tiết diện 3x300 dùng cho tủ RMU

Đầu tplug 3M 24kV tiết diện 3x95 dùng cho tủ RMU

Đầu tplug 3M 24kV tiết diện 3x50 dùng cho tủ RMU

Đầu cáp 24kV loại dùng cho đầu ra tủ RMU loại 3x50 của 3M

Đầu cáp 24kV loại dùng cho đầu ra tủ RMU loại 3x70 của 3M

Đầu cáp 24kV loại dùng cho đầu ra tủ RMU loại 3x120 của 3M

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x25

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x50

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x70

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x95

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x120

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x150

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x185

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x240

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x300

Đầu cốt đồng dùng lắp vào đầu cáp loại 3x400

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x25

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x50

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x70

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x95

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x120

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x185

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x240

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x300

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x150

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x400

Đầu cốt đồng nhôm tiết diện 3x500

Đầu cốt dùng cho đầu plug-in của 3M loại đồng 3x50

Đầu Cáp Tplug Elbow 3m

Đầu cốt dùng cho đầu plug-in của 3M loại đồng 3x95

Đầu cốt dùng cho đầu plug-in của 3M loại đồng 3x120

Đầu cốt dùng cho đầu plug-in của 3M loại đồng 3x185

Đầu cốt dùng cho đầu plug-in của 3M loại đồng 3x240

Đầu cốt dùng cho đầu plug-in của 3M loại đồng 3x300

Măng sông nối đồng 3x50 Măng sông nối đồng 3x70

Măng sông nối đồng 3x95 Măng sông nối đồng 3x120

Măng sông nối đồng 3x150 Măng sông nối đồng 3x185

Măng sông nối đồng 3x240 Măng sông nối đồng 3x300

Măng sông nối đồng 3x400 ống nối đồng có vách ngăn ống nối đồng nhôm lệch 50-70

Niêm cáp 3M dùng cho cáp tiết diện từ 25-50

Niêm cáp 3M dùng cho cáp tiết diện từ 70-95

Niêm cáp 3M dùng cho cáp tiết diện từ 120-185

Niêm cáp 3M dùng cho cáp tiết diện từ 240-300

Niêm cáp 3M dùng cho cáp tiết diện từ 300-630

Đầu cáp dùng để mở rộng trong tủ RMU 24kV 3x50 đầu cốt đồng nhôm

Đầu cáp dùng để mở rộng trong tủ RMU 24kV 3x70đầu cốt đồng nhôm

Đầu cáp dùng để mở rộng trong tủ RMU 24kV 3x240 đầu cốt đồng nhôm

Đầu chụp dùng trong tủ RMU loại 24kV 3x50

Đầu chụp dùng trong tủ RMU loại 24kV 3x70

Đầu chụp dùng trong tủ RMU loại 24kV 3x240

Băng keo cách điện

Băng cách điện 3M

Súng bơm nhựa Resin chuyên dùng cho đầu cáp 3M

Súng bắn nhựa chuyên dụng cho đầu cáp 3M

CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN EVN SÀI GÒN là đơn vị phân phối dòng sản phẩm ngành điện 3M bao gồm:

- Đầu cáp trung thế co nguội

- Đầu cáp trung thế co nhiệt

- Đầu cáp hạ thế

- Hộp nối cáp ngầm trung thế

-Hộp nối cáp hạ thế

- Băng keo cách điện

- Đầu nối cáp chuyên dụng kiểu Plug-in: Elbow, Tee Plug ( Đầu Cáp Tplug Elbow 3m )....

Với các sản phẩm chính hãng và phong cách phục vụ nhiệt tính, nhanh chóng chắc chắn quí khách sẽ hài lòng khi hợp tác với chúng tôi.

Tag: Đầu cáp co nguội 3M 24kV, 36kV. Đầu cáp Tplug, Elbow 24kV, 36kV. Đầu cáp Tplug, Elbow Raychem. Hộp nối cáp trung – hạ thế 1kV, 24kV, 36kV

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Băng keo 3M

Băng keo 3M
Liên hệ giá tốt

Đầu cosse ép đồng cáp ngầm

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 3624-81 Chất liệu: Đồng nguyên chất 99.9%

Đầu cáp ngầm 3M co nhiệt

Đầu cáp ngầm 3M co nhiệt
Liên hệ giá tốt

Đầu cáp ngầm hộp 3M co rút nguội

QTII(X) Series Đầu cáp Silicone Co Nguội
Liên hệ giá tốt

Đầu cáp (HSS), hộp nối (HST) hạ thế XLPE

Quy cách đóng gói loại 1Pha: 3 bộ/thùng
Liên hệ giá tốt

Hộp nối cáp đổ keo Resin

Liên hệ giá tốt