Close
Tìm kiếm
Filters

Dây dân dụng

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

CV... - 0,6/1kV - RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Liên hệ

DÂY ĐÔI Vcmd 2x... -0,6/1kV

Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Liên hệ

VCmo 2x... - 300/500V - RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC

Dây cáp điện ruột đồng bọc cách điện PVC, vỏ PVC dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Liên hệ

DÂY ĐƠN MỀM VCm...- 300/500V

Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Liên hệ

VCmt 2,3,4,5 x ... - 300/500V

Dây cáp điện ruột đồng, cách điện PVC, vỏ pvc - dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Liên hệ

DÂY ĐƠN CỨNG VC... - 300/500V & 450/750V - RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Dây cáp điện ruột đồng bọc cách điện nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Liên hệ