Close
Tìm kiếm
Filters

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
 - Số lõi: 1
 - Kiểu ruột dẫn: Một sợi (cấp 1)
 - Mặt cắt danh định: Từ 0.5 mm2 đến 10 mm2
 - Điện áp danh định: 300/500 V và 450/750 V
 - Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
 - Dạng mẫu mã: Hình tròn.
 - Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
 - Ứng dụng: Sử dụng làm dây dẫn đấu nối, lắp đặt bên trong các thiết bị, công trình dân dụng, công nghiệp và sử dụng cho các mục đích khác...
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. 

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
 - Số lõi: 1
 - Kiểu ruột dẫn: Một sợi (cấp 1)
 - Mặt cắt danh định: Từ 0.5 mm2 đến 10 mm2
 - Điện áp danh định: 300/500 V và 450/750 V
 - Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
 - Dạng mẫu mã: Hình tròn.
 - Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
 - Ứng dụng: Sử dụng làm dây dẫn đấu nối, lắp đặt bên trong các thiết bị, công trình dân dụng, công nghiệp và sử dụng cho các mục đích khác...
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. 

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*