Close
Tìm kiếm
Filters

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-3 (IEC 60227-3), IEC 60332-3-24
Tổng quan
- Quy cách: Cu/Fr-PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5.
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 240 mm2
- Điện áp danh định: 300/500 V và 450/750 V
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC, 90 oC
- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
- Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
- Ứng dụng: Sử dụng làm dây đấu nối, lắp đặt bên trong các thiết bị, công trình dân dụng, công nghiệp và sử dụng cho các mục đích khác...Sản phẩm có tính năng chậm cháy lan
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-3 (IEC 60227-3), IEC 60332-3-24
Tổng quan
- Quy cách: Cu/Fr-PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5.
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 240 mm2
- Điện áp danh định: 300/500 V và 450/750 V
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC, 90 oC
- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
- Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
- Ứng dụng: Sử dụng làm dây đấu nối, lắp đặt bên trong các thiết bị, công trình dân dụng, công nghiệp và sử dụng cho các mục đích khác...Sản phẩm có tính năng chậm cháy lan
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*