Close
Tìm kiếm
Filters
Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất
Nhà sản xuất: Việt Thái
Liên hệ

Phạm vi áp dụng:

Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

Phạm vi áp dụng:

Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*
Thẻ sản phẩm