Close
Tìm kiếm
Filters

Tiêu chuẩn áp dụng
DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-11):2012-01; EN 50525-1-11:2011
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: 2, 3, 4, 5
- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5
- Mặt cắt danh định
  + Dây tròn: từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2
  + Dây dẹt: từ 0.75 mm2 đến 1.0 mm2
- Điện áp danh định: 300/500 V
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
- Dạng mẫu mã: Hình tròn và dẹt
- Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn
- Ứng dụng: Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, thiết bị công nghiệp ...
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. 

Tiêu chuẩn áp dụng
DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-11):2012-01; EN 50525-1-11:2011
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: 2, 3, 4, 5
- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5
- Mặt cắt danh định
  + Dây tròn: từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2
  + Dây dẹt: từ 0.75 mm2 đến 1.0 mm2
- Điện áp danh định: 300/500 V
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
- Dạng mẫu mã: Hình tròn và dẹt
- Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn
- Ứng dụng: Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, thiết bị công nghiệp ...
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng. 

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*