Close
Tìm kiếm
Filters

DÂY NHÔM LÕI THÉP - ACSR ( CÓ HOẶC KHÔNG PHỦ MỠ)

Dây nhôm lõi thép – ACSR sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt.
Nhà sản xuất: Việt Thái
Liên hệ

Phạm vi áp dụng:

Dây nhôm lõi thép – ACSR sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995 TCVN 6483/IEC 61089 ASTM B232 DIN 48204

Phạm vi áp dụng:

Dây nhôm lõi thép – ACSR sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995 TCVN 6483/IEC 61089 ASTM B232 DIN 48204

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*
Thẻ sản phẩm