Close
Tìm kiếm
Filters
Dây nhôm lõi thép trần - IEC 61089/TCVN 6483.
Nhà sản xuất: TÀI TRƯỜNG THÀNH
Mã SKU: ACSR - Loại nhôm/thép: A1/S1A.
Liên hệ
  •  Dây nhôm lõi thép – ACSR sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
  •  Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm trần lõi thép được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 105oC.
  •  Dây nhôm lõi thép – ACSR sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
  •  Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm trần lõi thép được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 105oC.
Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*