Close
Tìm kiếm
Filters
Dây S (GW, GSW, TK) được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện.
Nhà sản xuất: TÀI TRƯỜNG THÀNH
Mã SKU: S, GW, GSW, TK.
Liên hệ
  •  Dây S (GW, GSW, TK) được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện.
  •  Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 105oC.
  •  Dây S (GW, GSW, TK) được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện.
  •  Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 105oC.
Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*