Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'dây và cáp điện'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

AV ­– 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC
Liên hệ

AV... - 06/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp điện lực AV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
Liên hệ

AVV − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC
Liên hệ

AVV/AWA − 0,6/1 kV & AVV/SWA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC
Liên hệ

AVV/AWA...& AVV/SWA... - 0,6/1kV - CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI BẢO VỆ, VỎ PVC

Cáp AVV/AWA, AVV/SWA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Liên hệ

AVV/DATA − 0,6/1 kV & AVV/DSTA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC
Liên hệ