Close
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'dây và cáp điện cadivi'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

AV ­– 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC
Liên hệ

AVV − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC
Liên hệ

AVV/AWA − 0,6/1 kV & AVV/SWA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC
Liên hệ

AVV/DATA − 0,6/1 kV & AVV/DSTA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC
Liên hệ

AXV − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC
Liên hệ

AXV/AWA − 0,6/1 kV & AXV/SWA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC
Liên hệ