Close
Tìm kiếm
Filters

Dây và cáp hạ thế cách điện XLPE

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Cáp điện lực 2,3,4 lõi giáp 02 băng thép

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Liên hệ

Cáp điện lực 3 lỗi 1 trung tính c/xlpe/pvc/dsta/pvc

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Liên hệ

Cáp điện lực 2,3,4 lõi c/xlpe/pvc/dsta/pvc

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Liên hệ

Cáp điện lực ,3 lõi 1 trung tính ruột đồng

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC.
Liên hệ

Cáp điện lực 1,2,3,4 lõi ruột đồng

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC.
Liên hệ

Cáp điện lực 3 lõi 1 trung tính giáp 02 băng thép

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Liên hệ

Dây và cáp hạ thế cách điện XLPE