Close
Tìm kiếm
Filters

Tiêu chuẩn áp dụng
AS/NZS 5000.1:2005
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: 2
- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 75 oC
- Dạng mẫu mã: Hình số 8.
- Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn
- Ứng dụng: Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, chiếu sáng nông nghiệp ... có giá thành thấp
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.

Tiêu chuẩn áp dụng
AS/NZS 5000.1:2005
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: 2
- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 75 oC
- Dạng mẫu mã: Hình số 8.
- Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn
- Ứng dụng: Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, chiếu sáng nông nghiệp ... có giá thành thấp
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*