Close
Tìm kiếm
Filters

Hướng dẫn lắp đặt Hộp nối cáp ngầm 24kV 3Cx16 3M

22 Tháng Mười 2020

Hướng dẫn lắp đặt Hộp nối cáp ngầm 24kV 3Cx16 3M

Hộp nối cáp ngầm 36kV - Co nguội

Hộp Nối Trung Áp Co Nguội QS2000E D16/456/53.8mm

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

24kV 3C x 16..50,70sqmm Splice kit

Hộp nối cáp ngầm 24kV 3Cx16..50,70mm2

Cold Shrink Splice QS2000E

Copper

Shielding

(Ống co rút nguội QS2000E)

Tape 24

 

 

Băng lưới

 

đồng 24

Cold Shrink Adapter

Semiconductor tape 13

(Ống co rút nguội chèn cáp)

 

(Băng bán dẫn 13)

 

 

Spacer Tape P3F

Transparent PVC Tape

Filament Tape

ScotchcastTM Resin

(Băng lưới độn P3F)

(Băng PVC trong)

(Băng chỉ sợi)

(Nhựa Resin Scotchcast)

 

 

 

 

 

 

P55/1 Lubricant Grease

Constant

IF Valve

Cu Connector

Vinyl Tape

Cable Preparetion Kit

Force Spring

(Ống mỡ silicone P55/1)

(Lò xo vòng ép)

(Van bơm IF)

(Ống nối đồng)

(Băng vinyl)

(Bộ chùi cáp)

CAUTION:

CHÚ Ý:

Working around energized high voltage systems may cause serious injury or death. Installation should be performed by personnel familiar with good safety practice in handling high voltage electrical equipment. De-energize and ground all electrical systems before installing this product.

 QS2000E

Cold shrink splice with Tape Resin Re-jecketing

Hộp nối co rút nguội với quấn băng đổ nhựa

 

Làm việc với hệ thống đang mang điện cao áp có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng hoặc chết người. Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi những người thành thạo và được trang bị các thiết bị an toàn điện. Cắt điện, nối đất toàn bộ hệ thống điện trước khi lắp đặt.

3/C Copper Tape Shield – Armored / Unarmoured Cable

Cáp 3 lõi, băng đồng làm màn chắn, có /không giáp

QS2000E-93-AS420-3C-16..50,70

A. BEFORE STARTING:

TRƯỚC KHI THỰC HIỆN VIỆC LẮP ĐẶT

Check to ensure that the kit you are going to use is for the correct cable (refer to the kit label and the title of the installation instruction). Carefully read and strictly follow the steps and dimensions stated in the installation instruction.

Kiểm tra nhãn mác, tiêu đề của bản hướng dẫn lắp đặt xem thùng hàng (kit) mà các bạn sẽ sử dụng có phù hợp với cáp chuẩn bị lắp đặt không. Đọc kỹ,nghiêm ngặt tuân theo các bước và kích thước nêu ra trong bản hướng dẫn lắp đặt.

This product should be installed by competent personnel familiar with cables, accessories and safe operating practices. Parts contained in this kit should be installed in accordance with the following instructions. These instructions are intended to be a guideline for a proper installation and not a substitute for an adequate training and experience in good safety practices.

Đầu cáp này phải được lắp đặt bởi nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm, quen thuộc với các sản phẩm cáp, phụ kiện cáp và hiểu biết về an toàn điện. Các thành phần trong bộ kit này phải được lắp đặt tuân theo bản hướng dẫn. Mục đích của bản hướng dẫn là để các người lắp đặt có một qui trình lắp đặt đúng, sử dụng đúng các thành phần. Nó không thay thế cho những hiểu biết về chuyên môn, an toàn và kinh nghiệm cho người lắp đặt.

B. GENERAL INSTRUCTIONS:

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

Before pulling the core, make sure the cold shrink termination at the right position defined by marker tape. Align the pulling wire in order to easily pull it out. While pulling the core, also turning the wire counter-clockwire.

Trước khi rút ống dây, đảm bảo đầu cáp co nguội ở đúng vị trí xác định bởi băng keo đánh dấu. Điều chỉnh đầu dây rút sao cho dễ dàng rút ra. Vừa rút dây vừa xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ.

Keep the flames moving continuously to avoid scorching the material. Clean and degrease all parts that will come into contact with adhesive. Ensure that the tubing is shrunk smoothly all round before continuing along the cable.

Khi sử dụng đèn khò để thực hiện co rút ống, giữ cho ngọn lửa di chuyển liên tục để không làm cháy ống do tập trung nhiệt quá lâu tại một vị trí. Chùi sạch các vị trí (trên vỏ cáp chẳng hạn) mà ống co nhiệt sẽ co ép vào, chảy nhựa làm kín. Phà ngọn lửa vòng quanh ống để ống co rút đều đặn và từ từ tiến tới theo chiều cáp.

Use the Round File – 3/16” or 1/4” to remove the insulation semi-conductor screen. While removing semi-conductor screen avoid scratching the insulation surface. The Al. oxide cloth (supplied as accessories of the kit) is for polishing the insulation if needed, not able to remove the scratching.

Sử dụng dũa tròn để loại bỏ lớp bán dẫn. Khi loại lớp bán dẫn tránh làm xước bề mặt lớp cách điện. Giấy nhám aluminum oxide (có cung cấp) để mài nhẵn lớp cách điện nếu cần, không phải để loại bỏ vết xước gây ra do cắt lớp bán dẫn.

Use round file to remove semi-con layer

Sử dụng dũa tròn để cắt lớp bán dẫn

Use the abrasive cloth properly

Sử dụng nhám vải đúng cách

Nylon string is for cutting the insulation to avoid any damage to the conductor core while preparing cable. Clean the insulation with the solvent saturated pads (supplied as accessories of the kit). Be careful not to touch the semi-con layer with the cleaning cloth while cleaning the insulation.

Nên sử dụng dây nylon để cắt lớp cách điện (để không phạm vào lõi cáp). Sử dụng miếng chùi có chất tẩy (có cung cấp) để chùi sạch lớp cách điện. Cẩn thận không để miếng chùi chạm vào lớp cách điện sau khi đã lau lên mặt lớp bán dẫn.

-   2-

C. PREPARE CABLE:

CHUẨN BỊ CÁP

Pull cable into position for splicing. Clean outer jacket for one meter on each end. Remove all dirt, grease and other contaminants from the surface, use abrasive cloth c/w cable preparation kit if needed.

Kéo cáp vào vị trí để đấu nối. Làm sạch vỏ cáp khoảng một mét về mỗi bên. Đánh nhám để làm sạch bụi và các chất bẩn khác bám lên bề mặt sau đó lau sạch bằng khăn.

 1. Check if the cable size is within the range referred on the cover page of this installation. Prepare cable ends according to dimensions shown in Figure 1. For unarmoured cable, remove outer jacket up to bedding only. Remove insulation for ½ connector length + 5mm, which shows as [L] length in Figure 1.

Kiểm tra nếu kích cỡ cáp nằm trong khoảng được liệt kê trên trang đầu của hướng dẫn này. Chuẩn bị hai đầu cáp theo kích thước trên hình 1. Cho TH cáp không giáp, chỉ gọt vỏ cáp đến phần lớp độn. Gọt cách điện khoảng [L] bằng ½ chiều dài ống nối + 5mm ( Hình 1).

 1. Apply a temporary protection tape at the end of the exposed conductor ( Figure1). Quấn băng vinyl tạm ở đầu dây dẫn ( Hình 1).

Figure 1

 

 

 

Hình 1

Semi-con Screen

Primary Insulation

 

 

Temporary Protection Tape

Outer Jacket

Lớp bán dẫn

Lớp cách điện

Băng Vinyl quấn tạm

Vỏ cáp

 

 

 

 

 

Armour & Bedding

Lớp giáp và độn

Cable [A]

Bên [A]

Copper Tape Shield

Màn chắn băng đồng

Bên [B]

 

 

 

800

175

175

60

50

[L]

[L]

 

25

Conductor Exposure

 

 

[L] = 1/2 Connector Length + 5mm

 

 

Đoạn dây dẫn lộ ra

 

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

[L] = 1/2 chiều dài ống nối + 5mm

TẤT CẢ KÍCH THƯỚC Ở ĐƠN VỊ MM

 1. Secure leading edges of metallic shielding with two half-lapped layers of #13 Tape. Start 20 mm over metallic shield, extend tape wrapping 10 mm onto semi-conductive screen and return to starting point (stretch tape to 2/3 of its original and the side with printed letters should be outside) ( Figure 2).

Quấn giữ lớp băng đồng vào bán dẫn bằng hai lớp băng bán dẫn số 13 quấn chồng nửa. Bắt đầu trên lớp băng đồng cách mép 20mm, quấn phủ lên bán dẫn lấn lên đoạn 10mm và quay trở lại điểm xuất phát (khi quấn kéo dãn 2/3 bề rộng băng và mặt in chữ để ở phía bên ngoài) ( Hình 2).

Figure 2

Hình 2

#13 Tape

Băng bán dẫn 1

-   3-

 1. Cleaning the insulation layers by provided cleaning pad. While cleaning with solvent soaked cloth AVOID touching cable semi-conductor layer. Insulation surface should be dry before proceeding. Wipe down with lint-free cloth if needed. Then apply one silicone tube P55/1 on the cable insulation area and fill in gap at semi-conductor layer end (one tube per phase) ( Figure 3).

Làm vệ sinh bề mặt cách điện bằng gói chùi cáp được cung cấp. Khi lau TRÁNH để khăn có dung môi chạm vào lớp bán dẫn cáp. Bề mặt cách điện phải khô trước khi xử lý tiếp. Lau sạch bằng khăn không bụi nếu cần. Tiếp đó bôi một tuýp mỡ P55/1 lên bề mặt cách điện và điền đầy mép bán dẫn hai bên. (một tuýp cho một pha). ( Hình 3)

 1. Insert the cold shrink adapter tube on each phase cores on both sides. Then align the end of the tube at the end of cable insulation and pull the core tab counter clock-wise around cable to install the adapters. The adapters must cover entire the insulation, but not reach over it to the conductor core ( Figure 3).

Luồn ống chèn cáp co nguội vào mỗi pha cáp ở hai bên mối nối. Sau đó canh mép của ống co nguội tại vị trí cuối của lớp cách điện và rút dây rút ngược chiều kim đồng hồ quanh cáp để lắp đặt ống chèn cáp này. Ống chèn cáp phải che toàn bộ lớp cách điện, nhưng không được lấn qua hướng lõi cáp ( Hình 3).

 1. Carefully cut the excess tube that cover up to the copper tape screen & 13 tape, and DO NOT damage the cable parts underneath ( Figure 3).

Cẩn thận cắt phần ống dư đè lên lớp màn chắn đồng và băng 13, mà không làm tổn hại phần cáp bên dưới ( Hình 3).

Fill gap at semi-conducting end Điền đầy mỡ silicone mép bán dẫn

Apply silicone grease

Bôi mỡ silicone Fill gap at semi-conducting end Điền đầy mỡ silicone mép bán dẫn

Insert & align adapter at the end of cable insulation Luồn và canh đầu ống chèn tại vị trí cuối lớp cách điện

Pull the core tab to install adapter

Kéo đầu dây rút này để lắp đặt ống chèn

Carefully cut the excess tube that cover copper

screen

Cẩn thận cắt phần ống dư đè lên lớp màn

Chắn đồng

-   4-

 1. Position the cold shrink splice QS2000E assembly on side [B] or longer side, so that the core pull tab direct toward the cable’s jacket side, away from the splice position ( Figure 4). Do not remove the plastic cover of QS2000E body before installing it, keep it for protection.

Tiếp tục lồng ống co rút nguội QS2000E ở hướng đối diện (phía cáp [B] hay phía cáp dài hơn) sao cho đầu dây rút của lõi ống co nguội hướng về phía vỏ cáp chứ không phải vị trí đấu nối ( Hình 4). Không gỡ bao nilông đựng ống QS2000E trước khi lắp đặt, giữ lại để bảo vệ.

 1. Check splice body integrity (right body size, no scratch, no defect) and confirm all splice assembly are positioned over each cable phases before proceeding. Remove the temporary protection tape ( Figure 4).

Kiểm tra sự toàn vẹn của ống QS2000E (đúng cỡ, không xước và hư ở đâu đó) đã được lồng vào tất cả các pha cáp trước khi tiến hành ép ống nối. Gỡ bỏ băng PVC quấn tạm ở 2 đầu lõi cáp ( Hình 4).

Figure 4

Core Pull Tab direct to this side

Hình 4

Đầu dây rút cho ống co nguội hướng về phía này

Remove Temporary PVC Tape Cold Shrink Splice QS2000E Assembly

Gỡ băng PVC quấn tạm ra trước khi bấm ống nốiLồng ống co nguội QS2000E

D. INSTALL CONNECTOR AND APPLY 13 TAPE OVER CONNECTOR:

LẮP ĐẶT ỐNG NỐI VÀ QUẤN BĂNG 13 PHỦ LÊN ỐNG NỐI

Figure 5

 Connector after crimping Ống nối sau khi đã bấm

 1. Install connector according to manufacturer’s recommendations. Remove excess contact aid and file off sharp metal flashing if present. Clean and dry connector area according to normal practice ( Figure 5).

Lắp đặt ống nối và ép đúng kỹ thuật, dũa cho mất đi các cạnh sắc kim loại gây ra do quá trình ép ống nối. Làm sạch và lau chùi ống nối ( Hình 5).

Before crimping the connector, make sure the hexa crimping die match the connector outer diameter. Measure the dimension d and ensure the crimping die is the even hexagon.

Trước khi thực hiện việc ép ống nối, cần phải đảm bảo đai ép có phù hợp với ống nối được cung cấp hay không, bằng việc đo đường kính ngoài d của ống nối và so sánh với đường kính trong d của đai ép lục giác đều. Nếu chúng bằng nhau thì đạt.

Ngoài ra, có một số loại đai ép tròn không phải dạng lục giác đều, thì không thể dùng được với hộp nối quấn băng này, vì khi ép sẽ tạo ba vớ cứa đứt các lớp băng.

-   5-

Using right crimping die, no sharp edge:

Nếu ép đúng đai ép thì ống nối sẽ có dạng sau, các gân ép tròn đều, không cạnh sắc

Using wrong crimping die

Các trường hợp ép sai:

Figure 6

Hình 6

Apply 13-Tape over connector Quấn băng 13 trên ống nối

15   15

proceed taping

Hướng quấn băng

 1. Remove the white liner (printed red “caution” word) and wrap three half-lapped layers of 13 tapes (highly stretch the tape so that the width equals to ½ or ⅓ of the original width, and the letter face outward). The more stretching, the better conductivity the 13 tape could be. (this can be measured by Ohm meter).

Gỡ lớp băng lót màu trắng (in chữ màu đỏ - caution) và quấn các lớp băng 13 chồng nửa (kéo dãn băng 13 sao cho bề rộng chỉ còn từ ½ đến ⅓ bề rộng ban đầu và quấn sao cho mặt chữ quay ra ngoài). Băng bán dẫn 13 càng kéo dãn thì độ dẫn điện càng tốt. (có thể kiểm tra điều này bằng đồng hồ đo điện trở).

Start wrapping from the middle of the connector and to left or right, keep the tape straight not diagonal, and do half-lapped layer by layers. To fill the gap between connector & insulation, highly stretch the tape so that the width narrows down to the gap width to fill in the gap or folding the tape.

Bắt đầu quấn các lớp băng 13 (kéo thật dãn) từ vị trí giữa ống nối đi về 1 bên rồi đi về phía đối diện, giữ băng thật thẳng và quấn chồng lấn nửa lớp từng bước một. Ở vị trí cần chèn băng vào điểm thấp, hay khe thì kéo thật dãn để bề rộng băng nhỏ nhất có thể để dễ chèn vào, hoặc bù vị trí bị hõm xuống.

Note: No diagonal wrapping, if the CAUTION word can see clearly then the tape not stretch enough.

Lưu ý: không được quấn băng chéo góc. Nếu nhìn rõ chữ CAUTION thì có nghĩa là đã quấn không đủ kéo giãn.

How to apply tape 13 correctly:

RIGHT

Cách quấn băng 13 đúng:

 

 

Đúng

 

X WRONG

Sai

-    6       -

The 13 tape MUST overlap the adapter tubes for 15 mm on both sides. Continue taping until the 13 tape layers over the connector are equal or slightly higher than the adapter tubes of both sides ( Figure 6). Lớp băng 13 PHẢI chồng lấn lên 15mm ống chèn cáp ở 2 bên. Cứ tiếp tục quấn cho tới khi lớp băng 13 trên ống nối ngang bằng hoặc cao hơn 1 chút so với ống chèn cáp ở hai bên ( Hình 6).

Ống QS2000E

 

Khe hở không khí

Không đè qua 15mm

 

 

 

Băng 13

 

 

 

 

 

Khe hở không khí

 

 

 

 

 

 

Không đè qua 15mm

 

E. INSTALL COLD SHRINK SPLICE QS2000E:

LẮP ĐẶT ỐNG CO RÚT NGUỘI QS2000E

Clean the cable adapter before proceeding next steps.

Làm sạch bề mặt ống chèn cáp trước khi tiếp tục các bước bên dưới.

 1. Place a marker tape on adapter tube 30mm from copper screen end. This is the position to align and install the QS2000E body ( Figure 7).

Note: To be correct, the marker tape should always be applied to the side opposite of the cold shrink QS2000E assembly loose core pull tab.

Đánh dấu vị trí lắp đặt ống QS2000E trên ống chèn bằng băng đánh dấu ở vị trí 30mm từ mép băng đồng ( Hình 7).

Lưu ý: băng đánh dấu, nếu đúng, sẽ ở vị trí đối diện với đầu dây rút của ống co nguội QS2000E.

Figure 7

[C]

Hình 7

 

Marker tape  

Lubricant P55/1

Bôi mỡ P55/1 ở khoảng này

    Align to marker tape edge

Canh mép ống tại vị trí băng đánh dấu

Pull the core tab to install

Kéo đầu dây rút này để lắp đặt

 1. Apply lubricant P55/1 over the marked area [C], especially applying one whole tube over 13 tape layers to fill gaps, indent area cause by taping. ( Figure 7).

Bôi mỡ P55/1 lên bề mặt đánh dấu [C], đặc biệt dùng toàn bộ một tuýp bôi tại vị trí các lớp băng 13 để làm đầy các nấc, chỗ lõm tạo ra bởi việc quấn băng ( Hình 7).

 1. Remove the cover plastic. Position splice assembly QS2000E over connector and align the splice body (not the plastic support core) with the edge of the marker tape of step ( Figure 7).

Gỡ bỏ bao nilông. Kéo ống nối co nguội QS2000E lên vị trí nối và định vị ống này sao cho mép ống (không phải phần lõi đỡ plastic) ngang bằng với mép băng đánh dấu của bước ( Hình 7).

 1. To install, pull loose plastic core ribbon while unwinding it counterclockwise around cable (   Figure 7).

Để lắp đặt, kéo đầu dây rút, vừa kéo vừa xoay ngược chiều kim đồng hồ xung quanh sợi cáp (   Hình 7).

-     7-

F. REPLACE THE METALLIC SHIELD SYSTEM:

TÁI TẠO LẠI LỚP MÀN CHẮN ĐỒNG

Figure 8

Apply one half-lapped layer of tape 24

Hình 8

overlap copper tape shield on both sides

 

 

 

Quấn một lớp băng 24 chồng nửa, phủ qua

 

15

hai bên lớp băng đồng

 

 

 1. Apply one half-lapped layer of copper mesh tape 24 overlap copper tape shield on both sides 15mm. The overlapping between each 24 layers tape could be adjusted to meet the supplied quantity ( Figure 8).

Quấn một lớp chồng nửa lớp băng lưới đồng 24 từ lớp băng đồng bên đây qua lớp băng đồng bên kia lấn qua hai bên lớp băng 13 đã quấn một đoạn 15mm. Mức độ chồng giữa các lớp băng lưới đồng có thể điều chỉnh để phù hợp với lượng băng lưới đồng được cung cấp ( Hình 8).

 1. Secure both sides of copper mesh tape by two half-lapped layers of PVC tape (   Figure 8).

Quấn hai lớp băng PVC giữ chặt hai đầu lớp lưới đồng (   Hình 8).

 1. Cut the supplied copper tinned braid into three sections so that they can reach the cable armor on both sides. For cable without armor, the copper tinned braid length just needs to be enough to touch both sides of copper tape shield.

Sử dụng dây đồng bện tiếp địa được cung cấp, cắt thành những đoạn sao cho nó tiếp xúc được phần giáp ở hai bên cáp. Đối với TH cáp không giáp thì chỉ cần chiều dài đủ tiếp xúc được màn chắn băng đồng hai bên.

For each phase, use small constant force spring to connect copper tinned braid to copper tape shield, and large one to connect to the armor. Fold the braid ends on cable armor and insert them into large constant force spring layers to secure the connection ( Figure 8).

Kết nối dây đồng tiếp địa vào màn chắn băng đồng hai bên cáp bằng hai lò xo nhỏ cho mỗi pha.

Uốn ngược đầu dây đồng tiếp địa khi kết nối vào giáp của cáp, rồi chèn vào giữa các lớp của lò xo lớn để tạo kết nối chắc chắn hơn( Hình 8).

 1. Cover constant force spring, copper tinned braid end and any sharp edge by two half-lapped layers of PVC tape ( Figure 8).

Sau đó quấn băng PVC lên các lò xo để che chắn các cạnh sắc và cố định các lò xo đai thép (   Hình 8).

-   8-

G. BUILD THE TAPE RESIN MOLD TẠO KHUÔN CHO NHỰA RESIN

Filament over Bundled Cores

Quấn băng chịu lực bó ba pha lại với nhau

User spacer tape P3F to build the mold cover all the splice area

Sử dụng băng lưới độn P3F để tạo khuôn đổ nhựa bao hết toàn bộ mối nối

Attach the 2 valves and secure them by the transparent PVC tape

Gắn 2 van bơm và giữ chặt bằng vài vòng băng PVC trong

Cover all the spacer tape area by 3 half-lapped layers of transparent PVC tape

Phủ hết toàn bộ lớp băng lưới độn bằng 3 lớp băng PVC trong quấn chồng nửa

 

 

 1. Bundle cable cores together and secure at center with filament tape wraps (   Figure 9).

Bó các pha cáp lại với nhau và giữ chặt chúng vào giữa bằng các vòng băng quấn chịu lực (   Hình 9).

 1. User spacer tape P3F to build the mold cover all the splice area (   Figure 9).

Sử dụng băng lưới độn P3F để tạo khuôn đổ nhựa bao hết toàn bộ mối nối (   Hình 9).

 1. Attach the 2 valves and secure them by the transparent PVC tape ( Figure 9). Gắn 2 van bơm và giữ chặt bằng vài vòng băng PVC trong ( Hình 9).
 1. Cover all the spacer tape area by 3 half-lapped layers of transparent PVC tape ( Figure 9). Phủ hết toàn bộ lớp băng lưới độn bằng 3 lớp băng PVC trong quấn chồng nửa ( Hình 9).
 1. Cover all splice area using 2 half-lapped layers of filament tape, leave air gap on both sides ( Figure 10). Bao phủ toàn bộ mối nối bằng 2 lớp băng chỉ sợi chồng nửa, tạo 2 khe hở không khí ở 2 bên. ( Hình 10)

Figure 10

Cover all splice area using 2 half-lapped layers of filament tape, leave air gap on both sides Bao phủ toàn bộ mối nối bằng 2 lớp băng chỉ sợi chồng nửa, tạo 2 khe hở không khí ở 2 bên.

Khe hở khí Khe hở khí

-   9-

PHƯƠNG PHÁP TRỘN VÀ ĐỔ NHỰA RESIN SCOTCHCASTTM HỘP NỐI QUẤN BĂNG ĐỔ NHỰA

 1. Xé vỏ bao ngoài (đừng cắt) và lấy túi plastic hai ngăn (túi Unipak) ra.
 1. Bóp túi nhựa để trộn 2 chất lỏng trong túi khoảng 30 giây
 1. Tiếp tục bóp túi nhựa đều và nhanh tay trong 2 phút.
 1. Nhào nặn đẩy toàn bộ nhựa trong túi vào hộp nối cho tới khi thấy nhựa resin trào ra các khoảng thông hơi 2 bên. Trám các lỗ trào này

bằng băng keo trong

 1. Tách vách ngăn giữa để hai ngăn thông nhau bằng cách nắm chặt hai má hai bên gần vách ngăn giữa và giằng mạnh.
 1. Kiểm tra các mép và đẩy chất lỏng vào giữa bao vì các chất lỏng chưa trộn có xu hướng bị đẩy ra mép.
 1. Đưa van túi nhựa gắn vào đầu van IF và xoay theo chiều mũi tên để mở van túi nhựa

ALL STATEMENTS, TECHNICAL INFORMATION AND RECOMMENDATIONS CONTAINED HEREIN ARE BASED ON TESTS WE BELIEVE TO BE RELIABLE. HOWEVER, SINCE THE CONDITIONS OF USE AND THE APPLICATIONS ARE BEYOND OUR CONTROL, THE PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR THE PERFORMANCE OF THE SPLICES AND TERMINATIONS MADE IN CONNECTION WITH THE USE OF DATA OR SUGGESTIONS STATED HEREIN.

Để lại bình luận của bạn