Close
Tìm kiếm
Filters
Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi cho phép điều khiển chính xác động cơ.
Nhà sản xuất: MITSUBISHI/Japan
Mã SKU: KĐT_MITSU
Liên hệ

Hotline bán hàng: 028. 3620 5034 - 028. 6654 3778

Sử dụng các đầu cuối CAN cho 10AF đến 35AF nhằm cho phép đi dây dễ dàng và an toàn.

Có thể gắn bộ hấp thụ đột biến điện vào các model từ 35AF trở xuống cũng như có thể kiểm soát đột biến điện nhờ kích thích điện từ chạy bằng AC DC cho các model từ 50AF trở lên.

Hotline bán hàng: 028. 3620 5034 - 028. 6654 3778

Sử dụng các đầu cuối CAN cho 10AF đến 35AF nhằm cho phép đi dây dễ dàng và an toàn.

Có thể gắn bộ hấp thụ đột biến điện vào các model từ 35AF trở xuống cũng như có thể kiểm soát đột biến điện nhờ kích thích điện từ chạy bằng AC DC cho các model từ 50AF trở lên.

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*
Thẻ sản phẩm