Close
Tìm kiếm
Filters

LV-ABC 2x...-0,6/1kV - CÁP VẶN XOẮN RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Nhà sản xuất: Việt Thái
Liên hệ

Phạm vi áp dụng:

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6447 / AS 3560.1

Phạm vi áp dụng:

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6447 / AS 3560.1

Viết đánh giá của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
*
*
*
Thẻ sản phẩm