Close
Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Tìm kiếm
Filters

Sản phẩm gán với thẻ 'máy biến áp emc'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Máy biến áp 1 pha

Máy biến áp 1 pha của công ty được thiết kế và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6306 (tương đương với IEC-60076) hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Gọi để biết giá

Máy biến áp 3 pha

Máy biến áp 3 pha của công ty được thiết kế và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6306 (tương đương với IEC-60076) hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Gọi để biết giá

Máy biến áp Khô

Dây chuyền sản xuất MBA khô được chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.
Gọi để biết giá